Thái Bình

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1997
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Mân Côi
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.15
17.30
Thứ 3: 
04.15
17.30
Thứ 4: 
04.15
17.30
Thứ 5: 
04.15
17.30
Thứ 6: 
04.15
17.30
Thứ 7: 
04.15
17.30
CN: 
04.15
07.00
15.00
17.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
05.00 - 20.00
Thứ 3: 
05.00 - 20.00
Thứ 4: 
05.00 - 20.00
Thứ 5: 
05.00 - 20.00
Thứ 6: 
05.00 - 20.00
Thứ 7: 
05.00 - 20.00
CN: 
05.00 - 20.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
48/16 Thống Nhất, P.13
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 
3996 4214
Điện thoại: 
3996 4581
Bản đồ: