Tân Hưng

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1994
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.00
17.30
Thứ 3: 
04.00
17.30
Thứ 4: 
04.00
17.30
Thứ 5: 
04.00
17.30
Thứ 6: 
04.00
17.30
Thứ 7: 
04.00
17.30
CN: 
04.00
06.00
16.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
19.00
CN: 
19.00
Từ năm: 
1975
Địa chỉ: 
2/43 Lê Đức Thọ, P.15
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 
894 8049
Bản đồ: