Nữ Vương Hòa Bình

Năm thành lập: 
1965
Năm thành lập: 
2000
Bổn mạng giáo xứ: 
Mẹ Thiên Chúa
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.45
17.45
Thứ 3: 
04.45
17.45
Thứ 4: 
04.45
17.45
Thứ 5: 
04.45
17.45
Thứ 6: 
04.45
17.45
Thứ 7: 
04.45
17.45
CN: 
04.45
06.15
17.15
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Đầu tháng
17.15
Thứ 6: 
Đầu tháng
17.15
Thứ 7: 
Đầu tháng
17.15
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2009
Địa chỉ: 
63/2 Lê Đức Thọ, P.13
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 
3894 7371
Điện thoại: 
3901 6470
Bản đồ: