Lạng Sơn

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1997
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.45
17.00
Thứ 3: 
04.45
17.00
Thứ 4: 
04.45
17.00
Thứ 5: 
04.45
17.00
Thứ 6: 
04.45
17.00
Thứ 7: 
04.45
17.00
CN: 
04.30
06.00
07.30
17.00
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
06.00 - 21.00
Thứ 3: 
06.00 - 21.00
Thứ 4: 
06.00 - 21.00
Thứ 5: 
06.00 - 21.00
Thứ 6: 
06.00 - 21.00
Thứ 7: 
06.00 - 21.00
Từ năm: 
1992
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
25/1 Lê Đức Thọ, P.16
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 
3996 0320
Điện thoại: 
3916 0096
Bản đồ: