Hợp An

Năm thành lập: 
1954
Năm thành lập: 
1991
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.00
17.15
Thứ 3: 
04.00
17.15
Thứ 4: 
04.00
17.15
Thứ 5: 
04.00
17.15
Thứ 6: 
04.00
17.15
Thứ 7: 
04.00
17.15
CN: 
04.00
06.00
16.00
Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
17.00
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 
41/1 Phạm Văn Chiêu, P.13
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 
3996 4584
Bản đồ: