Hoàng Mai

Năm thành lập: 
1956
Năm thành lập: 
1990
Bổn mạng giáo xứ: 
Chúa Kitô Vua
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04:30
05:30
16:30
17:30
Thứ 3: 
04:30
05:30
16:30
17:30
Thứ 4: 
04:30
05:30
16:30
17:30
Thứ 5: 
04:30
05:30
16:30
17:30
Thứ 6: 
04:30
05:30
16:30
17:30
Thứ 7: 
04:30
05:30
09:30
16:30
17:30
CN: 
04:30
06:30
08:30
15:30
17:30
19:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 3: 
17.45 - 21.00
Thứ 4: 
17.45 - 21.00
Thứ 5: 
05.00 - 21.00
Thứ 6: 
17.45 - 21.00
CN: 
18:00
21:00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2005
Địa chỉ: 
18/368 Lê Đức Thọ, P.15
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 
3996 2095
Điện thoại: 
3895 1119
Bản đồ: