Hà Nội

Năm thành lập: 
1954
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.15
17.15
Thứ 3: 
04.15
17.15
Thứ 4: 
04.15
17.15
Thứ 5: 
04.15
17.15
Thứ 6: 
04.15
17.15
Thứ 7: 
04.15
17.15
CN: 
04.15
05.45
07.00
16.30
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
05:00 - 20:00
Thứ 3: 
05:00 - 20:00
Thứ 4: 
05:00 - 20:00
Thứ 5: 
05:00 - 20:00
Thứ 6: 
05:00 - 20:00
Thứ 7: 
05:00 - 20:00
CN: 
Sáng từ 05.00 - 12.00
Chiều: 15.00 - 16.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1987
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
685 Thống Nhất, P.13
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 
08.3996 4575
Điện thoại: 
08.3916 1917
Bản đồ: