Hà Đông

Năm thành lập: 
1954
Năm thành lập: 
1973
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.15
17.00
Thứ 3: 
04.15
17.00
Thứ 4: 
04.15
17.00
Thứ 5: 
04.15
17.00
Thứ 6: 
04.15
17.00
Thứ 7: 
04.15
17.00
CN: 
05.00
07.00
17.00
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 4: 
18.30
Thứ 5: 
18.30
Thứ 6: 
18.30
Thứ 7: 
18.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
530 Thống Nhất, P.16
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 
3996 4634
Điện thoại: 
3996 4123
Bản đồ: