Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Năm thành lập: 
1971
Năm thành lập: 
1993
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
18.00
Thứ 3: 
05.00
18.00
Thứ 4: 
05.00
18.00
Thứ 5: 
05.00
18.00
Thứ 6: 
05.00
18.00
Thứ 7: 
05.00
18.00
CN: 
05.00
08.00
17.30
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
05.30 - 16.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2017
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
5/82 Lê Đức Thọ, P.15
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 
3895 0342
Điện thoại: 
3996 4091
Bản đồ: