Bắc Dũng

Năm thành lập: 
1954
Năm thành lập: 
1992
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.30
16.30
Thứ 3: 
04.30
16.30
Thứ 4: 
04.30
16.30
Thứ 5: 
04.30
16.30
Thứ 6: 
04.30
16.30
Thứ 7: 
04.30
16.30
CN: 
04.00
06.30
15.45
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
Thứ 6 đầu tháng
19.00
CN: 
Chúa Nhật thứ 2, ngày 13 trong tháng
07.30
12.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 
31/330 Thống Nhất, P.15
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 
3895 1238
Bản đồ: