An Nhơn

Năm thành lập: 
1970
Năm thành lập: 
1970
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.45
18.00
Thứ 3: 
04.45
18.00
Thứ 4: 
04.45
18.00
Thứ 5: 
04.45
18.00
Thứ 6: 
04.45
18.00
Thứ 7: 
04.45
18.00
CN: 
05.00
07.00
16.00
18.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
07.00-21.00
Thứ 3: 
07.00-21.00
Thứ 4: 
07.00-21.00
Thứ 5: 
07.00-21.00
Thứ 6: 
07.00-21.00
Thứ 7: 
07.00-21.00
CN: 
Đầu tháng
07.00-21.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
15/173 Lê Hoàng Phái, P.17
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 
3984 1392
Điện thoại: 
VP:3895 0241
Bản đồ: