Xóm Chiếu

Năm thành lập: 
1856
Năm thành lập: 
1924
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phêrô và Phaolô
Giáo họ: 
Rosa
Giáo họ: 
Hẻm B111, Xóm Chiếu, P.16, Q.4
Giáo họ: 
Thánh Tâm
Giáo họ: 
166/105 Đoàn Văn Bơ, P.14, Q.4
Giáo họ: 
Tân Hội
Giáo họ: 
448/2 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4
Năm thành lập: 
1958
Năm thành lập: 
1957
Năm thành lập: 
1957
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.45
17.30
Thứ 3: 
04.45
17.30
Thứ 4: 
04.45
17.30
Thứ 5: 
04.45
18.00
Thứ 6: 
04.45
17.30
Thứ 7: 
04.45
17.30
CN: 
04.45
06.00
07.15
16.00
17.30
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
07.00-21.00
Thứ 3: 
07.00-21.00
Thứ 4: 
07.00-21.00
Thứ 5: 
07.00-21.00
Thứ 6: 
07.00-21.00
Thứ 7: 
07.00-21.00
CN: 
07.00-21.00
Từ năm: 
2011
Từ năm: 
2011
2015
2016
Địa chỉ: 
92B/20 bis Tôn Thất Thuyết, P.16
Quận 4
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại: 
3839 2763
Điện thoại: 
091 814 4400
Bản đồ: