Vĩnh Hội

Năm thành lập: 
1875
Năm thành lập: 
1996
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Mân Côi
Giáo họ: 
Mẫu Tâm
Giáo họ: 
72 Cù lao Nguyễn Kiệu, P.1, Q.4. ĐT:3829 9810
Năm thành lập: 
1966
Năm thành lập: 
1981
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.00
Thứ 3: 
05.00
17.00
Thứ 4: 
05.00
17.00
Thứ 5: 
05.00
17.00
Thứ 6: 
05.00
17.00
Thứ 7: 
05.00
17.00
CN: 
05.00
07.00
15.00
17.00
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Thứ 5 đầu tháng
17.00
Từ năm: 
1991
Địa chỉ: 
158 Bến Vân Đồn, P.6
Quận 4
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại: 
3940 0768
Điện thoại: 
3826 9143
Bản đồ: