Thuận Phát

Năm thành lập: 
1961
Năm thành lập: 
1999
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Antôn Pađôva
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.30
07.30
17.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
15.00 - 16.00
Thứ 3: 
15.00 - 16.00
Thứ 4: 
15.00 - 16.00
Thứ 5: 
15.00 - 16.00
Thứ 6: 
15.00 - 16.00
Thứ 7: 
15.00 - 16.00
CN: 
15.00 - 16.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
253 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng
Quận 7
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại: 
3872 0329
Bản đồ: