Phú Xuân

Năm thành lập: 
1932
Năm thành lập: 
1970
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Lên Trời
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.45
Thứ 3: 
04.45
Thứ 4: 
04.45
Thứ 5: 
04.45
Thứ 6: 
04.45
Thứ 7: 
04.45
19.00
CN: 
07.00
09.00
17.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 4: 
18.30
Thứ 5: 
18.30
Thứ 6: 
18.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1995
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
6 K.2, KP.6, Huỳnh Tấn Phát
Huyện Nhà Bè
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại: 
3873 8750
Bản đồ: