Môi Khôi

Năm thành lập: 
1967
Năm thành lập: 
1988
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Môi Khôi
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17.30
Thứ 3: 
17.30
Thứ 4: 
17.30
Thứ 5: 
17.30
Thứ 6: 
17.30
Thứ 7: 
05.30
CN: 
06.00
08.00
17.30
Từ năm: 
2007
Địa chỉ: 
295 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Đông
Quận 7
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại: 
6262 1255
Bản đồ: