Tắc Rỗi

Năm thành lập: 
1880
Năm thành lập: 
1992
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phêrô
Giờ Lễ
Thứ 2: 
không có lễ
Thứ 3: 
18.00
Thứ 4: 
18.00
Thứ 5: 
18.30
Thứ 6: 
18.00
Thứ 7: 
19.00
CN: 
06.00
08.00
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
sau Thánh lễ
Thứ 6: 
sau Thánh lễ
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
Số 1, Đường số 1, Khu dân cư Tân Mỹ, P.Tân Phú
Quận 7
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại: 
3771 7609
Bản đồ: