Mẫu Tâm

Năm thành lập: 
1963
Năm thành lập: 
1969
Bổn mạng giáo xứ: 
Mẫu Tâm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.15
18.00
Thứ 3: 
05.15
18.00
Thứ 4: 
05.15
18.00
Thứ 5: 
05.15
18.00
Thứ 6: 
05.15
18.00
Thứ 7: 
05.15
18.00
CN: 
05.30
08.00
16.30
18.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Đầu tháng: 17.30
Cuối tháng: 19.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2007
Địa chỉ: 
16-18 Phan Huy Thực, P.Tân Kiểng
Quận 7
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại: 
3771 1090
Bản đồ: