Khánh Hội

Năm thành lập: 
1967
Năm thành lập: 
2002
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Bảy Sự
Giáo họ: 
GIUSE I
Giáo họ: 
GIUSE II
Giáo họ: 
183C Tôn Thất Thuyết, P.14
Năm thành lập: 
1968
Năm thành lập: 
1968
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.30
08.00
17.00
18.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
04.30 - 17.00
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
136 Tôn Đản, P.10
Quận 4
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại: 
3940 5298
Bản đồ: