Thánh Giuse

Năm thành lập: 
1993
Năm thành lập: 
1998
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
18.00
19.00
Thứ 3: 
18.00
19.00
Thứ 4: 
18.00
19.00
Thứ 5: 
18.00
19.00
Thứ 6: 
18.00
19.00
Thứ 7: 
18.00
19.00
CN: 
06.00
07.00
18.00
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 7: 
15.30
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
114B Ấp Trần Hưng Đạo, Xã Tam Thôn Hiệp
Huyện Cần Giờ
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại: 
3889 4092
Bản đồ: