Đồng Hòa

Năm thành lập: 
1969
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phanxicô Xaviê
Giờ Lễ
Thứ 2: 
18.30
Thứ 3: 
18.30
Thứ 4: 
18.30
Thứ 5: 
18.30
Thứ 6: 
18.30
Thứ 7: 
18.30
CN: 
06.30
18.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2005
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
Ấp Đồng Hoà, Xã Đông Hoà
Huyện Cần Giờ
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại: 
3874 3038
Bản đồ: