Cần Giờ

Năm thành lập: 
1971
Năm thành lập: 
1992
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17.30
Thứ 3: 
17.30
Thứ 4: 
17.30
Thứ 5: 
17.30
Thứ 6: 
17.30
Thứ 7: 
17.30
CN: 
06.00
17.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
sau lễ 17.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Từ năm: 
2011
2015
Địa chỉ: 
183/2 Miễu Nhì, Xã Cần Thạnh
Huyện Cần Giờ
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại: 
3874 0261
Điện thoại: 
3874 0660
Bản đồ: