An Thới Đông

Năm thành lập: 
2000
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phêrô - Phaolô
Giáo họ: 
An Nghĩa
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
Thứ 3: 
17.30
Thứ 4: 
17.30
Thứ 5: 
05.00
Thứ 6: 
17.30
Thứ 7: 
17.30
CN: 
07.00
17.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
05.00
Thứ 3: 
17.30
Thứ 4: 
17.30
Thứ 5: 
05.00
Thứ 6: 
17.30
Thứ 7: 
17.30
Từ năm: 
2015
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
Ấp An Hoà, Xã An Thới Đông
Huyện Cần Giờ
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại: 
3888 7877
Bản đồ: