An Phú

Năm thành lập: 
1973
Năm thành lập: 
1998
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phanxicô Xaviê
Giờ Lễ
Thứ 2: 
18:00
Thứ 3: 
18:00
Thứ 4: 
18:00
Thứ 5: 
18:00
Thứ 6: 
18:00
Thứ 7: 
18:00
CN: 
06.00
18:00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
Thứ 6 đầu tháng
18.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2012
Địa chỉ: 
Số 62 Đường số 5, Khu dân cư Him-lam
phường Tân Hưng
Quận 7
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại: 
0986687586
Bản đồ: