Thủ Thiêm

Năm thành lập: 
1859
Năm thành lập: 
1997
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Phêrô và Phaolô
Bổn mạng giáo họ: 
Thánh Tâm
Bổn mạng giáo họ: 
464/4 P. An Lợi Đông, Q.2
Năm thành lập: 
1972
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.00
Thứ 3: 
05.00
17.00
Thứ 4: 
05.00
17.00
Thứ 5: 
05.00
17.00
Thứ 6: 
05.00
17.00
Thứ 7: 
05.00
17.00
CN: 
05.00
07.00
17.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
17.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2002
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2013 (Giúp MV)
Địa chỉ: 
58 Khu phố 1, P.Thủ Thiêm
Quận 2
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 
3740 0456
Bản đồ: