Thiên Thần

Năm thành lập: 
1975
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Michael
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
Thứ 3: 
05.00
Thứ 4: 
05.00
Thứ 5: 
05.00
Thứ 6: 
05.00
Thứ 7: 
05.00
CN: 
05.00
07.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
trước giờ lễ
CN: 
trước giờ lễ
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
600 Xa lộ Hà Nội, P.An Phú
Quận 2
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 
3898 9820
Bản đồ: