Thánh Tâm

Năm thành lập: 
1977
Năm thành lập: 
1986
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Tâm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17.30
Thứ 3: 
17.30
Thứ 4: 
17.30
Thứ 5: 
17.30
Thứ 6: 
17.30
Thứ 7: 
17.30
CN: 
07.00
17.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
sau lễ 17.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2014
Địa chỉ: 
43 Trần Hưng Đạo, KP.1, P.Hiệp Phú
Quận 9
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 
5409 2440
Bản đồ: