Thánh Gẫm

Năm thành lập: 
1848
Năm thành lập: 
1999
Bổn mạng giáo xứ: 
Chúa Kitô Vua
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.30
Thứ 3: 
05.30
Thứ 4: 
05.30
Thứ 5: 
05.30
Thứ 6: 
05.30
Thứ 7: 
05.30
CN: 
06.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
Thứ 6 đầu tháng
07.00-21.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
Đ16, KP. Gò Công, P. Long Thạnh Mỹ
Quận 9
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 
38973102
Bản đồ: