Thánh Cẩm

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
2001
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse Thợ
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.30
17.45
Thứ 3: 
04.30
17.45
Thứ 4: 
04.30
17.45
Thứ 5: 
04.30
17.45
Thứ 6: 
04.30
17.45
Thứ 7: 
04.30
17.45
CN: 
04.30
08.00
16.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
15.00
Thứ 3: 
15.00
Thứ 4: 
15.00
Thứ 5: 
15.00
Thứ 6: 
15.00
Thứ 7: 
15.00
CN: 
15.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
12 đường 11, ấp Chân Phúc Cẩm, P.Long Thạnh Mỹ
Quận 9
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 
3897 3102
Bản đồ: