Tân Lập

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1993
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Trinh Vương
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.00
16.45
Thứ 3: 
04.00
16.45
Thứ 4: 
04.00
16.45
Thứ 5: 
04.00
16.45
Thứ 6: 
04.00
16.45
Thứ 7: 
04.00
16.45
CN: 
04.00
06.00
13.30
16.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
06.00 - 21.30
Thứ 3: 
06.00 - 21.30
Thứ 4: 
06.00 - 21.30
Thứ 5: 
06.00 - 21.30
Thứ 6: 
06.00 - 21.30
Thứ 7: 
06.00 - 21.30
CN: 
06.00 - 21.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1975
Địa chỉ: 
460 đ. 24, KP.2, P.Bình Trưng Đông
Quận 2
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 
3743 2596
Bản đồ: