Tân Đức

Năm thành lập: 
1972
Năm thành lập: 
1997
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Gia Thất
Giờ Lễ
Thứ 2: 
18.00
Thứ 3: 
18.00
Thứ 4: 
18.00
Thứ 5: 
18.00
Thứ 6: 
18.00
Thứ 7: 
18.00
CN: 
05.00
06.45
18.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
14.00 - 16.00
Thứ 3: 
14.00 - 16.00
Thứ 4: 
14.00 - 16.00
Thứ 5: 
Đầu Tháng
14.00 - 16.00
Thứ 6: 
14.00 - 16.00
Thứ 7: 
14.00 - 16.00
CN: 
14.00 - 16.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1974
Địa chỉ: 
Đường Đỗ Xuân Hợp ,P.Phước Bình
Quận 9
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 
3731 3783
Bản đồ: