Phú Hữu

Năm thành lập: 
1975
Năm thành lập: 
1999
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
07.30
17.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
19.30
CN: 
19.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2005
Địa chỉ: 
951 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu
Quận 9
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 
3731 6076
Bản đồ: