Minh Đức

Năm thành lập: 
1970
Năm thành lập: 
1990
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.45
17.45
Thứ 3: 
04.45
17.45
Thứ 4: 
04.45
17.45
Thứ 5: 
04.45
17.45
Thứ 6: 
04.45
17.45
Thứ 7: 
04.45
17.45
CN: 
04.45
07.15
17.30
Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
14.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
10 đường 154, Ấp Cây Dầu, P.Tân Phú
Quận 9
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 
3896 5152
Bản đồ: