Long Thạnh Mỹ

Năm thành lập: 
1954
Năm thành lập: 
2003
Bổn mạng giáo xứ: 
Chúa Giáng Sinh
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.30
18.00
Thứ 3: 
05.30
18.00
Thứ 4: 
05.30
18.00
Thứ 5: 
05.30
18.00
Thứ 6: 
05.30
18.00
Thứ 7: 
05.30
18.00
CN: 
05.00
06.15
17.00
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
14.00 - 17.30
Thứ 3: 
14.00 - 17.30
Thứ 4: 
14.00 - 17.30
Thứ 5: 
14.00 - 17.30
Thứ 6: 
14.00 - 17.30
Thứ 7: 
14.00 - 17.30
CN: 
14.00 - 17.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2012
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 
67 Phan Đạt Đức, Ấp 1, P.Long Thạnh Mỹ
Quận 9
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 
3732 5055
Bản đồ: