Long Đại

Năm thành lập: 
1900
Năm thành lập: 
1985
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Trinh Vương
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17.30
Thứ 3: 
17.30
Thứ 4: 
17.30
Thứ 5: 
18.00
Thứ 6: 
17.30
Thứ 7: 
05.30
18.00
CN: 
06.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Thứ 5 đầu tháng
07.00-21.00
Thứ 6: 
18.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2014
Địa chỉ: 
282P Long Đại, P.Long Phước
Quận 9
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 
5448 9248
Bản đồ: