Công Thành

Năm thành lập: 
1954
Năm thành lập: 
2003
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Mân Côi
Giờ Lễ
Thứ 2: 
17.45
Thứ 3: 
17.45
Thứ 4: 
17.45
Thứ 5: 
17.45
Thứ 6: 
17.45
Thứ 7: 
17.45
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
19.00
CN: 
16.00
Từ năm: 
2002
Địa chỉ: 
58 đường 27, P.Bình Trưng Tây
Quận 2
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 
3742 1004
Bản đồ: