Cao Thái

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1985
Bổn mạng giáo xứ: 
Chúa Kitô Vua
Giờ Lễ
Thứ 2: 
18.00
Thứ 3: 
18.00
Thứ 4: 
18.00
Thứ 5: 
18.00
Thứ 6: 
18.00
Thứ 7: 
18.00
CN: 
04.30
07.00
17.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
07.00-20.00
Thứ 6: 
07.00-20.00
Thứ 7: 
07.00-20.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2009
Địa chỉ: 
34/17 Vĩnh Thuận, P. Long Bình
Quận 9
Giáo hạt Thủ Thiêm
Điện thoại: 
3725 0138
Bản đồ: