Xuân Hiệp

Năm thành lập: 
1979
Bổn mạng giáo xứ: 
Mẹ Thiên Chúa
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.30
18.00
Thứ 3: 
05.30
18.00
Thứ 4: 
05.00
18.00
Thứ 5: 
05.00
18.00
Thứ 6: 
05.00
18.00
Thứ 7: 
05.00
18.00
CN: 
05.00
07.00
09.00
16.00
17.30
19.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
20.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Từ năm: 
2015
Địa chỉ: 
54 đường 5, KP.4, P.Linh Xuân
Quận Thủ Đức
Giáo hạt Thủ Đức
Bản đồ: