Từ Đức

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1971
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.30
17.30
Thứ 3: 
04.30
17.30
Thứ 4: 
04.30
17.30
Thứ 5: 
04.30
17.30
Thứ 6: 
04.30
17.30
Thứ 7: 
04.30
17.30
CN: 
04.30
07.00
17.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
05.15 - 17.30
Thứ 3: 
05.15 - 17.30
Thứ 4: 
05.15 - 17.30
Thứ 5: 
05.15 - 17.30
Thứ 6: 
05.15 - 17.30
Thứ 7: 
05.15 - 17.30
CN: 
05.15 - 17.30
Từ năm: 
2000
Địa chỉ: 
42 đường 4, KP.2, P.Bình Thọ
Quận Thủ Đức
Giáo hạt Thủ Đức
Điện thoại: 
3897 8713
Điện thoại: 
3722 0501
Bản đồ: