Thủ Đức

Năm thành lập: 
1879
Năm thành lập: 
1931
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.00
Thứ 3: 
05.00
17.00
Thứ 4: 
05.00
17.00
Thứ 5: 
05.00
17.00
18.00
Thứ 6: 
05.00
17.00
Thứ 7: 
05.00
17.00
CN: 
05.00
07.00
08.30
17.00
18.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
16.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2009
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
51 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu
Quận Thủ Đức
Giáo hạt Thủ Đức
Điện thoại: 
3896 0803
Bản đồ: