Tam Hải

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
2004
Bổn mạng giáo xứ: 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
18.00
Thứ 3: 
05.00
18.00
Thứ 4: 
05.00
18.00
Thứ 5: 
05.00
18.00
Thứ 6: 
05.00
18.00
Thứ 7: 
05.00
18.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
19.30
Từ năm: 
2015
Từ năm: 
2014
Địa chỉ: 
180 Tam Châu, KP.2, P.Tam Bình
Quận Thủ Đức
Giáo hạt Thủ Đức
Điện thoại: 
3729 3119
Điện thoại: 
3897 7941
Bản đồ: