Tam Hà

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1971
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Tâm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.30
17.00
Thứ 3: 
05.30
17.00
Thứ 4: 
05.30
17.00
Thứ 5: 
05.30
17.00
Thứ 6: 
05.30
17.00
Thứ 7: 
05.30
17.00
CN: 
04.30
07.00
16.00
18.00
Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
15.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
66 đường Tam Hà, P.Tam Phú
Quận Thủ Đức
Giáo hạt Thủ Đức
Điện thoại: 
3896 9322
Bản đồ: