Thánh Nguyễn Duy Khang

Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1970
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Giáo họ: 
Giáng Sinh
Giáo họ: 
213 Tô Ngọc Vân, P.Linh Đông, Thủ Đức
Năm thành lập: 
1974
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.30
17.00
Thứ 3: 
04.30
17.00
Thứ 4: 
04.30
17.00
Thứ 5: 
04.30
17.00
Thứ 6: 
04.30
17.00
Thứ 7: 
04.30
17.00
CN: 
04.30
07.30
17.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Thứ 5 đầu tháng
sau lễ 17.00
CN: 
Chúa Nhật đầu tháng
15.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2015
Từ năm: 
2013
Địa chỉ: 
32 đường 25, KP.1, P.Linh Đông
Quận Thủ Đức
Giáo hạt Thủ Đức
Điện thoại: 
3897 1012
Điện thoại: 
3729 5703
Bản đồ: