Khiết Tâm

Năm thành lập: 
1965
Năm thành lập: 
1999
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
18.00
Thứ 3: 
05.00
18.00
Thứ 4: 
05.00
18.00
Thứ 5: 
05.00
18.00
Thứ 6: 
05.00
18.00
Thứ 7: 
05.00
18.00
CN: 
05.00
07.00
09.00
16.00
18.00
19.45
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
06.00 - 16.00
Thứ 3: 
06.00 - 16.00
Thứ 4: 
06.00 - 16.00
Thứ 5: 
06.00 - 16.00
Thứ 6: 
06.00 - 16.00
Thứ 7: 
06.00 - 16.00
CN: 
11.00 - 15.00
Từ năm: 
2012
Từ năm: 
2016
Địa chỉ: 
15 đường 4, KP.4, P.Bình Chiểu
Quận Thủ Đức
Giáo hạt Thủ Đức
Điện thoại: 
3729 1572
Bản đồ: