Châu Bình

Năm thành lập: 
1956
Năm thành lập: 
1996
Bổn mạng giáo xứ: 
Mẫu Tâm
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
07.15
16.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
07.00
Từ năm: 
2009
Từ năm: 
2014
Địa chỉ: 
470/17 Tỉnh lộ 43, P.Tam Phú
Quận Thủ Đức
Giáo hạt Thủ Đức
Bản đồ: