Bình Thọ

Năm thành lập: 
1970
Năm thành lập: 
2000
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh. Ignatiô Lôyôla
Giờ Lễ
Thứ 2: 
18.00
Thứ 3: 
18.00
Thứ 4: 
18.00
Thứ 5: 
18.00
Thứ 6: 
18.00
Thứ 7: 
18.00
CN: 
06.00
18.00
Giờ chầu Thánh Thể
CN: 
15.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2012
Địa chỉ: 
356/20 Võ Văn Ngân, KP.3, P.Bình Thọ
Quận Thủ Đức
Giáo hạt Thủ Đức
Điện thoại: 
3897 2061
Bản đồ: