Bình Chiểu

Năm thành lập: 
1969
Năm thành lập: 
1996
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Mân Côi
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
18.00
Thứ 3: 
05.00
18.00
Thứ 4: 
05.00
18.00
Thứ 5: 
05.00
18.00
Thứ 6: 
05.00
18.00
Thứ 7: 
05.00
18.00
CN: 
04.00
07.00
18.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
18.00
Thứ 6: 
15.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2007
Địa chỉ: 
50/6 KP.1, P.Bình Chiểu
Quận Thủ Đức
Giáo hạt Thủ Đức
Điện thoại: 
3897 1664
Điện thoại: 
5403 0949
Bản đồ: