Văn Côi

Năm thành lập: 
1972
Năm thành lập: 
1991
Bổn mạng giáo xứ: 
Đức Mẹ Mân Côi
Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.30
17.30
Thứ 3: 
04.30
17.30
Thứ 4: 
04.30
17.30
Thứ 5: 
04.30
17.30
Thứ 6: 
04.30
17.30
Thứ 7: 
04.30
17.30
CN: 
04.30
07.00
16.45
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
19.30
CN: 
16.15
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1999
Địa chỉ: 
97/41 Nguyễn Tử Nha, P.12
Quận Tân Bình
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại: 
3842 6833
Điện thoại: 
3849 4830
Bản đồ: