Thiên Ân

Năm thành lập: 
2001
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse Thợ
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
05.00
08.00
17.00
19.00
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
07.00 - 19.00
Thứ 3: 
07.00 - 19.00
Thứ 4: 
07.00 - 19.00
Thứ 5: 
07.00 - 19.00
Thứ 6: 
07.00 - 19.00
Thứ 7: 
07.00 - 19.00
CN: 
07.00 - 19.00
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
Từ năm: 
2013
2015
Địa chỉ: 
179 Lê Niệm, P.Phú Thạnh
Quận Tân Phú
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại: 
3978 0258
Bản đồ: