Tân Việt

Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Têrêsa hài đồng Giêsu
Giáo họ: 
Gioan Baotixita
Năm thành lập: 
1955
Năm thành lập: 
1989
Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.15
Thứ 3: 
05.00
17.15
Thứ 4: 
05.00
17.15
Thứ 5: 
05.00
17.15
Thứ 6: 
05.00
17.45
Thứ 7: 
05.00
17.15
CN: 
05.00
07.00
14.30
17.30
Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
19.30
LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2009
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2012
Địa chỉ: 
241bis Trường Chinh, P.12
Quận Tân Bình
Giáo hạt Tân Sơn Nhì
Điện thoại: 
3842 6567
Điện thoại: 
VP 3849 3422
Bản đồ: